Μαθητικοί λογαριασμοί στο ΠΣΔ > H υπηρεσία εν συντομία > Μαθητικοί Λογαριασμοί στο ΠΣΔ
Γενικά
Γενικά χαρακτηριστικά
Τρόπος δημιουργίας λογαριασμών
Αλλαγή κωδικού (password)

Μαθητικοί Λογαριασμοί στο ΠΣΔ

Γενικά
Tο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει προσωπικούς λογαριασμούς στους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι βασικοί στόχοι της παροχής των λογαριασμών αυτών είναι:
  1. Η εξοικείωση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στα πλαίσια των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στα σχολεία.
  2. Η επικοινωνία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η ανανέωση των εκπαιδευτικών μεθόδων.
  3. Η υποστήριξη της διαδικασίας μάθησης μέσα από δικτυακό περιβάλλον και τις ΤΠΕ.
  4. Η συνεργασία ομάδων ή σχολείων γεωγραφικά διασκορπισμένων, στα πλαίσια ελληνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
  5. Η ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων (π.χ. ερωτήσεις-απαντήσεις από ειδικούς, ασκήσεις - λύσεις, κλπ) και η διεξαγωγή θεματικών συζητήσεων