Έγγραφα σχετικά με την Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο


2020

Παλιότερα έγγραφα

 • Πρόσβαση μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης μέσω διαδικτύου.Πρόσβαση μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης μέσω διαδικτύου. (442 Kb)
   
 • H εγκύκλιος μαζί με τα συνημμένα H εγκύκλιος μαζί με τα συνημμένα (900 KB)
   
 • Το κείμενο της εγκυκλίουΤο κείμενο της εγκυκλίου (442 Kb)
   
 • 1ο Συνημμένο εγκυκλίου: Γενική περιγραφή υπηρεσίας Μαθητικών Λογαριασμών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 1ο Συνημμένο:  Γενική περιγραφή υπηρεσίας Μαθητικών Λογαριασμών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου(111 Kb)
   
 • 2ο Συνημμένο εγκυκλίου: Οδηγίες για τους μαθητές και τους Κηδεμόνες τους για την ενεργοποίηση και χρήση του μαθητικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 2ο Συνημμένο εγκυκλίου: Οδηγίες για τους μαθητές και τους κηδεμόνες τους(514 Kb)
   
 • 3ο Συνημμένο εγκυκλίου: Όροι Χρήσης Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Μαθητών 3ο Συνημμένο εγκυκλίου: Όροι χρήσης Υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαθητών(104 Kb)
   
 • 4ο Συνημμένο εγκυκλίου: Οδηγίες Καλής Χρήσης Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο 4o Συνημμένο εγκυκλίου:Οδηγίες Καλής Χρήσης Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο(360 Kb)
   
 • 5A Συνημμένο εγκυκλίου: Εγχειρίδιο Οδηγιών προς τον Διαχειριστή Μαθητικών Λογαριασμών Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας για σχολεία που διαθέτουν e-School
   
 • 5B Συνημμένο εγκυκλίου: Εγχειρίδιο Οδηγιών προς τον Διαχειριστή Μαθητικών Λογαριασμών Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας για σχολεία που δεν διαθέτουν e-School5Β Συνημμένο εγκυκλίου: Εγχειρίδιο Οδηγιών προς τον Διαχειριστή Μαθητικών Λογαριασμών Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας για σχολεία που δεν διαθέτουν e-School(2.332 Kb)
  Ανανεωμένες οδηγίες διαχείρισης θα βρείτε αφού συνδεθείτε στο σύστημα διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών και πατήσετε τον σύνδεσμο "Βοήθεια για το διαχειριστή". 
 • 6o Συνημμένο εγκυκλίου: Αίτηση Γνωστοποίησης στοιχείων μαθητικού λογαριασμού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 6ο Συνημμένο εγκυκλίου: Αίτηση Γνωστοποίησης στοιχείων μαθητικού λογαριασμού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου(80 Kb)
 • Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για δημιουργία μαθητικού λογαριασμού στο Π.Σ.Δ Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για δημιουργία μαθητικού λογαριασμού στο Π.Σ.Δ(72 Kb)