Μαθητικοί λογαριασμοί στο ΠΣΔ

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει υπηρεσίες και στους μαθητές.

Μέσα από τα παρακάτω κείμενα ενημερωθείτε για τον τρόπο απόκτησης μαθητικού λογαριασμού στο ΠΣΔ και για τους όρους χρήσης του.

 H υπηρεσία εν συντομία
 Πληροφορίες για τους μαθητές και τους Κηδεμόνες τους