Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο - Δημιουργία μαθητικού λογαριασμού
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Δημιουργία μαθητικού λογαριασμού

Η δημιουργία μαθητικών λογαριασμών δεν είναι ακόμη διαθέσιμη για το σχολ. έτος 2024-25 .