Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο - Δημιουργία μαθητικού λογαριασμού

Η ακόλουθη φόρμα συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα του/ης μαθητή/τριας. Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα τις Οδηγίες εγγραφής (pdf).Πριν την συμπλήρωση της φόρμας, παρακαλούμε υπόψη σας τα παρακάτω:
 • Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε εκ νέου λογαριασμό, αν το είχατε κάνει παλαιότερα (π.χ. στο νηπιαγωγείο).
 • Αν ο/η μαθητής/τρια διαθέτει ήδη λογαριασμό στο ΠΣΔ και δεν θυμάστε τα στοιχεία του, επικοινωνήστε με την διεύθυνση του φετινού σχολείου του/ης μαθητή/τριας για να σας γνωστοποιήσει εκ νέου τα στοιχεία του, αν δεν τα έχετε διαθέσιμα.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν γνωρίζετε τον Αριθμού μητρώου που έχει ο/η μαθητής/τρια, δείτε σε προηγούμενο έλεγχο προόδου του. Αν δεν έχετε διαθέσιμο έλεγχο προόδου επικοινωνήστε με το σχολείο σας ή εκδώστε ψηφιακή βεβαίωση φοίτησης, σε αυτήν αναγράφεται ο ΑΜ.
 • Σε περίπτωση που η αίτηση εγγραφής σας απορριφθεί, με την αιτιολογία ότι Δεν βρέθηκε ο μαθητής/τρια, παρακαλούμε, επικοινωνήστε με το σχολείο σας και επιβεβαιώστε ότι έχει καταχωρήσει στο γραμματειακό σύστημα του, τα σωστά στοιχεία του/της μαθήτριας, π.χ. ημερομηνία γέννησης.
Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία του μαθητή/μαθήτριας, όπως αναγράφονται σε παλαιότερο έλεγχο προόδου του/της.
Επιλέξτε 1 αν δεν υπάρχει τμήμα


Αν δεν τον γνωρίζετε παρακαλούμε επικοινωνήστε με το σχολείο σας για να σας το κοινοποιήσει ή εκδώστε ψηφιακή βεβαίωση φοίτησης, σε αυτή αναγράφεται ο ΑΜ. .


Το όνομα χρήστη (username) του λογαριασμού μαθητή θα δημιουργηθεί αυτόματα.
Παρακάτω ορίστε τον επιθυμητό κωδικό πρόσβασης.

Ο κωδικός πρέπει να έχει υποχρεωτικά:
 • μήκος από 7 έως 16 χαρακτήρες
 • πεζούς λατινικούς χαρακτήρες
 • τουλάχιστον ένα κεφαλαίο λατινικό χαρακτήρα ή αριθμό
 • τουλάχιστον ένα από τα σύμβολα ! @ $ -
Απόκρυψη
Εμφάνιση
Όροι χρήσης και Δήλωση εχεμύθειας

H χρήση των υπηρεσιών που παρέχει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ - www.sch.gr) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr) στη σχολική κοινότητα διέπεται από τους όρους που ακολουθούν:

 1. Ο μαθητικός λογαριασμός στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) παρέχεται στους μαθητές (μαθήτριες)της Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό την πρακτική τους εξάσκηση στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και την πρόσβαση στην ηλεκτρονική τους τάξη με μια σειρά από εργαλεία και υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 2. Ο λογαριασμός παρέχεται σε κάθε μαθήτρια και μαθητή με τη συναίνεση του κηδεμόνα του και θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από την/τον ίδια/ίδιο.
 3. Με την εγγραφή ο μαθητής/τρια αποκτά τα συνθηματικά του, ένα όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) με τα οποία θα μπορεί να συνδέεται, να συμμετέχει σε δράσεις που γίνονται για τους μαθητές από τους δασκάλους ή καθηγητές του σχολείου του, όπως τα τηλεμαθήματα, η ηλεκτρονική τάξη και άλλες, καθώς και να επικοινωνεί μέσω e-mail με συμμαθητές, δασκάλους ή καθηγητές του.
 4. Ο μαθητής/τρια θα πρέπει να διατηρήσει με επιμέλεια τα συνθηματικά του λογαριασμού του (το όνομα χρήστη και τον κωδικό του) για να μπορεί να συνδέεται και δεν θα πρέπει να τα γνωστοποιεί ή να τα αφήνει να τα δει κάποιος άλλος.
 5. Δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση του κωδικού πρόσβασης σε τρίτους εκτός από τον κηδεμόνα του μαθητή (μαθήτριας). Πιθανή διαρροή του κωδικού βαρύνει τον νόμιμο κάτοχο του λογαριασμού σύνδεσης.
 6. Για κάθε μαθητή (μαθήτρια) είναι επιτρεπτός μόνο ένας μαθητικός. Σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται περισσότεροι του ενός λογαριασμοί, αυτοί θα απενεργοποιούνται αυτόματα για 30 ημέρες με ταυτόχρονη ειδοποίηση του μαθητή (μαθήτριας) με την αιτιολογία της απενεργοποίησης. Στη συνέχεια θα διαγράφονται.
 7. Ο κηδεμόνας του μαθητή (μαθήτριας), μπορεί να ζητήσει με γραπτή αίτηση του, τη γνωστοποίηση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που έχει ο μαθητής (μαθήτρια).
 8. Ο μαθητικός λογαριασμός υπόκειται στις ρυθμίσεις περιορισμούς και συστήματα αυτομάτου ελέγχου από πιθανή κακόβουλη χρήση κάθε υπηρεσίας.
 9. Το ΠΣΔ δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για το υλικό που ο μαθητής (μαθήτρια) διακινεί κατά τη χρήση ορισμένης Υπηρεσίας και την παραβίαση οποιουδήποτε κανόνα δικαίου ή των χρηστών ηθών από την διακίνηση του υλικού. Το περιεχόμενο που διακινείται από το μαθητή (μαθήτρια) δεν εκφράζει ούτε δεσμεύει το ΠΣΔ.
 10. Για τα μηνύματα που αποστέλλει κάθε μαθητής (μαθήτρια) ή το υλικό που δημοσιεύει μέσω των υπηρεσιών του ΠΣΔ, ο μαθητής (μαθήτρια) πρέπει να φροντίσει ώστε:
  • Το ψηφιακό υλικό που διακινεί /αναρτά θα πρέπει να μην προσβάλλει, δυσφημεί ή υβρίζει άλλα μέλη του ΠΣΔ, άλλους επισκέπτες του δικτυακού τόπου και του Διαδικτύου γενικότερα, καθώς επίσης πρέπει να ακολουθεί τους νόμους και τα χρηστά ήθη. Επιπλέον, το υλικό αυτό θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από το σεβασμό και την εξασφάλιση της ελευθερίας στην έκφραση κάθε μέλους του ΠΣΔ και του Διαδικτύου γενικότερα και να είναι σύμφωνο με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις διάφορες μειονότητες.
  • Να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων κακόβουλων στοιχείων που μπορούν να βλάψουν το ΠΣΔ ή άλλους χρήστες του Διαδικτύου.
  • Τα στοιχεία να μην είναι αλλοιωμένα από το μέλος ή εν γνώσει του από άλλους.
  • Δεδομένου του εκπαιδευτικού χαρακτήρα του ΠΣΔ, το σύνολο του περιεχομένου που διακινεί ή αναρτά κάθε μέλος δεν πρέπει να έχει διαφημιστική, εμπορική, υβριστική, δυσφημιστική, συκοφαντική, ρατσιστική, πορνογραφική χροιά ή/και να προωθεί το μίσος, τον φανατισμό, τη βία, τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, τα τυχερά παίγνια και λοιπό ακατάλληλο περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να βλάψει την ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών.
  • Το περιεχόμενο που αναρτάται στους δικτυακούς τόπους υπηρεσιών ΠΣΔ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το ΠΣΔ για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και με ρητή αναφορά στο μέλος που το δημιούργησε/ανάρτησε.
 11. Το ΠΣΔ δικαιούται, με οποιοδήποτε τρόπο υποπέσει στην αντίληψη του ότι το εν λόγω περιεχόμενο ή τμήμα του δεν είναι σύννομο ή αντιβαίνει στα χρηστά ήθη ή τους εθιμικούς κανόνες λειτουργίας του Διαδικτύου (π.χ. spamming), να αρνηθεί την παροχή της Υπηρεσίας και να διαγράψει το μήνυμα από την Υπηρεσία, ολικά ή μερικά. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν μπορεί να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση εναντίον του ΠΣΔ ή να απαιτήσει καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για τυχόν ζημία υπέστη από το πιο πάνω.
 12. Για κάθε πρόβλημα που πιθανά παρουσιαστεί κατά τη χρήση του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο μαθητής (μαθήτρια) και ο κηδεμόνας του (της) μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο διαχειριστή των μαθητικών λογαριασμών, του σχολείου του μαθητή (μαθήτριας).
 13. Όταν ένας χρήστης του ΠΣΔ, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή για την παροχή κάποιας υπηρεσίας από το ΠΣΔ, αποστέλλει πληροφορίες προς τους δικτυακούς τόπους του ΠΣΔ με την συμπλήρωση των σχετικών online φορμών, οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες αυτές ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές σε περίπτωση που η χρήση του ΠΣΔ αντίκειται στους κανόνες χρήσης του και την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του ΠΣΔ από κάποιον χρήστη αντιβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνση του θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας των αρχών.
 14. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης ζητήσει από τους εκάστοτε υπευθύνους υποστήριξης χρηστών του ΠΣΔ την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το ΠΣΔ (π.χ. πρόβλημα πρόσβασης, πρόβλημα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία, κλπ), τότε ο υπεύθυνος για την αντιμετώπιση του προβλήματος δύναται να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών σχετικό με το αίτημα του χρήστη (μηνύματα, συνδέσεις, κλπ). Ο υπεύθυνος διαχειριστής δεσμεύεται από την εν λόγω δήλωση εχεμύθειας.
 15. Οι διαχειριστές του ΠΣΔ έχουν το δικαίωμα -εφόσον υποπέσει στην αντίληψή τους- να απομακρύνουν από τις υπηρεσίες ΠΣΔ, υλικό ή τμήμα υλικού που παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό.
 16. Αν κάποιος χρήστης του ΠΣΔ παρατηρήσει οτιδήποτε το οποίο θεωρεί ότι αντιβαίνει στους παρόντες κανόνες μπορεί να ενημερώνει τους διαχειριστές του ΠΣΔ σχετικά με αυτό.
 17. Οι διαχειριστές του ΠΣΔ οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τα αρμόδια συλλογικά όργανα σε περιπτώσεις σημαντικής ή συστηματικής παραβίασης των όρων χρήσης της υπηρεσίας.
 18. Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται σήμερα ή θα υπάρξουν στο μέλλον παρέχονται δωρεάν στους μαθητές (μαθήτριες) από το ΠΣΔ.
 19. Το ΠΣΔ έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις δυνατότητες των υπηρεσιών του, στο περιεχόμενο των δικτυακών τόπων των υπηρεσιών του, καθώς και στους ανωτέρω όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.
 20. Ο κηδεμόνας του μαθητή για την εγγραφή του/της μαθητή/τριας θεωρείται ότι έχει διαβάσει και έχει αποδεχθεί πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παραπάνω όρους.
 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μας αποτελεί βασική αρχή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Όταν εγγράφεστε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του ή ζητάτε κάποια εξυπηρέτηση στα πλαίσια των παρεχομένων υπηρεσιών από το ΠΣΔ, μας εμπιστεύεστε προσωπικά σας δεδομένα.

Αναγνωρίζουμε τη σημασία των δεδομένων που μας εμπιστεύεστε και δηλώνουμε τη μέγιστη επιμέλεια και προσπάθεια για την προστασία τους.

Στο ακόλουθο κείμενο σας γνωρίζουμε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε και πώς μπορείτε να ενημερώσετε, να διαχειριστείτε, να εξαγάγετε και να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Η πλήρης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΠΣΔ είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: www.sch.gr/dataprivacy

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Με τον όρο προσωπικά δεδομένα εννοούμε κάθε πληροφορία που σας αφορά και μέσω αυτής μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε. Για παράδειγμα, προσωπικά δεδομένα αποτελούν το επώνυμο και το όνομά σας, το όνομα χρήστη και ο κωδικός του λογαριασμού σας στο ΠΣΔ.

Τι αποτελεί επεξεργασία δεδομένων

Ο όρος «επεξεργασία» δεδομένων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πράξεων που πραγματοποιούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε με χειροκίνητα είτε με αυτοματοποιημένα μέσα. Περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, συσχέτιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Παραδείγματα επεξεργασίας:

 • προσπέλαση/αναζήτηση πληροφοριών σε βάση δεδομένων επαφών που περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 • δημοσίευση/ανάρτηση φωτογραφίας ενός ατόμου σε ιστότοπο.
 • αποθήκευση της διεύθυνσης σύνδεσης σας στο διαδίκτυο (IP διεύθυνση)

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται για τους παρακάτω σκοπούς:

 • την ταυτοποίηση της ιδιότητας σας κατά την εγγραφή σας στο ΠΣΔ μέσω του https://register.sch.gr,
 • την πιστοποίηση σας μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας Πιστοποίησης Χρηστών (https://sso.sch.gr/) με σκοπό την πρόσβαση και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των υφισταμένων δομών του, όπως Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΙΤΥΕ Διόφαντος» (myschool, Διεύθυνση Εκδόσεων, Φωτόδενδρο κλπ) και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ),
 • την υποχρέωση συμμόρφωσης του ΠΣΔ προς έννομες υποχρεώσεις του (εν γένει υποχρεώσεις του ως Δημόσιο Δίκτυο),
 • την εξυπηρέτηση ιδίου εννόμου συμφέροντος (π.χ. ασφάλεια υποδομών και υπηρεσιών, βελτιστοποίηση λειτουργίας του δικτύου, κτλ.),
 • την στατιστική ανάλυση τους.

Για πόσο διάστημα θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Αν είστε εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για όσο διάστημα υφίσταται η υπηρεσιακή σας ιδιότητα.

Οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί και διοικητικό προσωπικό έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν το λογαριασμό τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο δια βίου εφόσον δεν παραβαίνουν τους όρους χρήσης των υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

Αν είστε μαθητής, τα προσωπικά σας δεδομένα τα διατηρούμε για όσο διάστημα υφίσταται η μαθητική σας ιδιότητα.

Αν σταματήσει να υφίσταται η ιδιότητά σας ως μαθητής, ή εκπαιδευτικός, ή διοικητικός υπάλληλος της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά τη λήξη της, θα ενημερωθείτε σχετικά με την διαγραφή του λογαριασμού σας, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχοντας κατάλληλο χρονικό  διάστημα  για την απόσυρση ή/και αντιγραφή των δεδομένων σας και του περιεχομένου σας από τις υπηρεσίες του ΠΣΔ. Μετά την πάροδο του διαστήματος και το περιεχόμενο των υπηρεσιών και εφαρμογών διαγράφονται, εφόσον πρώτα ληφθεί αντίγραφο ασφαλείας το οποίο διατηρείται για διάστημα ενός (1) έτους.

Ποια προσωπικά δεδομένα μας παρέχετε

Κατά την ηλεκτρονική εγγραφή σας στο ΠΣΔ μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα, όπως προσωπικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση της ιδιότητας σας και του δικαιώματος πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΠΣΔ, δεδομένα αναφορικά με την ιδιότητα, τη θέση και τον ρόλο σας, που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση της χρήσης των υπηρεσιών του ΠΣΔ (π.χ. απόδοση δικαιωμάτων, οργάνωση λιστών διανομής κλπ.).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται για κάθε κατηγορία χρηστών παρέχονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΠΣΔ.

Επιπλέον, διατηρούμε  στα συστήματα αποθήκευσης δεδομένων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας:

 • το περιεχόμενο που δημιουργείτε, αναρτάτε ή λαμβάνετε από άλλους χρήστες, όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Τέτοιο περιεχόμενο είναι: τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται και λαμβάνετε, οι φωτογραφίες και τα βίντεο που αποθηκεύετε μέσω των υπηρεσιών του ΠΣΔ, τα έγγραφα και υπολογιστικά φύλλα που δημιουργείτε και αποθηκεύετε στις υπηρεσίες του ΠΣΔ και τα σχόλια που κάνετε σε βίντεο, άρθρα ή σελίδες στις υπηρεσίες του ΠΣΔ. Το παραπάνω περιεχόμενο που εσείς δημιουργείτε είναι στη διάθεσή σας για περιήγηση, διαχείριση και διαγραφή, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε.

Διατηρούμε επίσης κατά την εγγραφή ή μεταβολή των στοιχείων κάθε χρήστη μας, κατά τη χρήση των υπηρεσιών ή κατά την υποβολή αιτημάτων εξυπηρέτησης/υποστήριξης:

 • Δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου όπως  αναγνωριστικά cookies, διευθύνσεις σύνδεσης στο διαδίκτυο (IP Διευθύνσεις), δεδομένα τοποθεσίας (GeoIP) .
 • Επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας (πχ τηλέφωνο, φαξ, e-mail, ταχυδρομική διεύθυνση) που παρέχονται από τον χρήστη κατά την υποβολή αιτημάτων υποστήριξης.
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας κατά τη διαδικασία ανάκτησης του κωδικών πρόσβασης των χρηστών μας σύμφωνα με την ιστοσελίδα https://www.sch.gr/password εφόσον ακολουθηθεί η μέθοδος ανάκτησης με φωτοαντίγραφο της ταυτότητας.

Σε αρκετές υπηρεσίες μας (όπως στο webmail, τα ιστολόγια, στις τηλεδιασκέψεις ) υπάρχει, η λειτουργία  καταλόγου. Στις υπηρεσίες αυτές μπορεί να γίνει αναζήτηση του ονόματος ενός χρήστη, βάσει την περιφέρειας στην οποία ανήκει, της διεύθυνσης εκπαίδευσης, της ειδικότητας του και της μονάδας του. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέφει την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το όνομα χρήστη και ονοματεπώνυμο σας. Ειδικά  στο βιβλίο διευθύνσεων του webmail και την υπηρεσία καταλόγου μπορείτε να επιλέγετε τι θα εμφανίζεται από τη σελίδα https://www.sch.gr/mysch.

Με την συμμετοχή σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο εντάσσεστε αυτόματα σε υπηρεσιακές λίστες αλληλογραφίας με βάση την ειδικότητα σας, την μονάδα, την Δ/νση εκπαίδευσης που ανήκετε με σκοπό την ενημέρωση σας για υπηρεσιακά θέματα, την ενημέρωση σας για τις υπηρεσίες και δράσεις του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου ή άλλες δράσεις που τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (δείτε αναλυτικά στη σχετική σελίδα).

Ανάλογη είναι και η αυτόματη συμμετοχή σας σε ομάδες χρηστών που επιτρέπουν την συμμετοχή σας σε συνεργατικές υπηρεσίες με διαμοιρασμό και κοινή χρήση σε επίπεδο ομάδας (για παράδειγμα webmail, ιστολόγια, κα.) .

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συνδέεται και με αντίστοιχα δικαιώματά σας, τα οποία, με την επιφύλαξη διατάξεων που τυχόν περιορίζουν την άσκηση αυτών, είναι:

 • Το δικαίωμα στην ενημέρωση.
 • Το δικαίωμα στην πρόσβαση και τη διόρθωση.
 • Το δικαίωμα της φορητότητας δεδομένων.
 • Το δικαίωμα διαγραφής.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης.
 • Το δικαίωμα εναντίωσης.
 • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΠΣΔ.

Ορθότητα δηλούμενων πληροφοριών

Όταν αποστέλλετε πληροφορίες προς το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) με την συμπλήρωση σχετικών online φορμών, αποστολή ηλεκτρονικής ή έντυπης αλληλογραφίας για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από το ΠΣΔ, οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια.

Οι πληροφορίες που συμπληρώνετε για την εξυπηρέτηση του αιτήματος σας θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στους αρμόδιους χειριστές/υπευθύνους για την εξυπηρέτηση του αιτήματος.

Διαβίβαση πληροφοριών σε αστυνομικές και δικαστικές αρχές

Σε περίπτωση που η  συμπεριφορά του χρήστη  ή χρήση υπηρεσίας του ΠΣΔ αντίκειται στους νόμους ή τους κανόνες χρήσης της υπηρεσίας οι σχετικές θα διαβιβάζονται στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές εφόσον ζητηθούν από αυτές στα πλαίσια οποιασδήποτε έρευνας. Στην περίπτωση αυτή όλες οι πληροφορίες του χρήστη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του τίθενται στη διάθεση των αρχών.

Δήλωση εχεμύθειας όσων χειρίζονται προσωπικά δεδομένα

Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης-χρήστης ζητήσει από τους εκάστοτε υπευθύνους υποστήριξης χρηστών του ΠΣΔ την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το ΠΣΔ (π.χ. πρόβλημα πρόσβασης, πρόβλημα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία, κλπ), τότε ο υπεύθυνος για την αντιμετώπιση του προβλήματος δύναται να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών σχετικό με το αίτημα του χρήστη (μηνύματα, συνδέσεις, κλπ).

Όλοι οι εργαζόμενοι, που χειρίζονται προσωπικά δεδομένα, δεσμεύονται από δήλωση εχεμύθειας, που έχουν υπογράψει, και δεν χρησιμοποιούν τα στοιχεία στα οποία έχουν πρόσβαση για άλλο σκοπό πέρα από την εξυπηρέτηση των αιτημάτων και την επίλυση των προβλημάτων.

Περιορισμός Ευθύνης

 • Το ΠΣΔ δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενό σας, το υλικό ή άλλο υλικό τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων προς τοποθεσίες web τρίτων μερών, και δραστηριότητες που παρέχονται από τους χρήστες. Τέτοιου είδους περιεχόμενο και δραστηριότητες δεν μπορούν να αποδοθούν στο ΠΣΔ, ούτε αντιπροσωπεύουν αυτό ή τη γνώμη του.
 • Το ΠΣΔ δεν είναι υπεύθυνο για απώλεια ή διαστρέβλωση του περιεχόμενου σας σε περιπτώσεις δικής σας παρέμβασης, ή/και διαγραφής του, ή σε περιπτώσεις που το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου που έχετε εγκαταστήσει έχει κενά ασφαλείας ή/και δεν έχει αναβαθμιστεί κατάλληλα, π.χ. σε πρόσφατες εκδόσεις.
 • Το ΠΣΔ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης, στο βαθμό που η αποτυχία ή η καθυστέρηση έχει προκληθεί από περιστάσεις που δεν περιλαμβάνονται στο εύλογο πεδίο ελέγχου του ΠΣΔ (όπως διαφορές στις εργασιακές σχέσεις, φυσικά φαινόμενα ή καταστροφές, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλη βλάβη, ατυχήματα ή συμμόρφωση με οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο ή κρατική εντολή). Το ΠΣΔ θα επιδιώξει να ελαχιστοποιήσει τις επιδράσεις οποιουδήποτε από αυτά τα συμβάντα και να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που δεν επηρεάζονται.