Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης

Για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο sch.gr, ή τον Αριθμό Μητρώου σας.

*Αν είστε αναπληρωτής ή ωρομίσθιος, εισάγετε τον ΑΦΜ.