Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης

Για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο sch.gr, ή τον Αριθμό Μητρώου σας (για μόνιμους εκπαιδευτικούς)*.

Αν είστε μαθητής και δεν θυμάστε ούτε το όνομα χρήστη, επικοινωνήστε με το σχολείο σας, για να σας γνωστοποιήσουν το όνομα χρήστη και να αλλάξουν τον κωδικό πρόσβασης σας.

*Αν είστε αναπληρωτής ή ωρομίσθιος, εισάγετε τον ΑΦΜ.